NL | EN
De sterke formule voor duurzaamheid van materialen, hun eigenschappen en toepassingen.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

De communicatielijnen van de branchegenoten binnen MTOC zijn zeer kort, waardoor men van elkaars kennis en ervaring gebruik kan maken. Hierdoor ontstaat een gecentreerd technologisch competence centre met een hoge professionaliteit. Opdrachtgevers krijgen een completer antwoord omdat een probleem integraal aangepakt kan worden. Omdat MTOC een kenniscentrum is, biedt de ligging in de directe nabijheid van grote kennisinstituten als DSM Research en SABIC R&D, tevens netwerkmogelijkheden voor MTOC bedrijven.

 

Naast de bedrijven op Chemelot-terrein (DSM, SABIC, EdeA) zijn de bedrijven in het MTOC actief bij het MKB en wereldwijd voor productiebedrijven op het gebied van petro-chemie, energie-opwekking, offshore, cement, papier, kunststoffen, automotive, food, farmacie en tevens ingenieurbureaus en nutsbedrijven.

MTOC gebouw Kampstraat 86, 6163 HG Geleen | +31 (0)46 475 8084 | home | disclaimer