NL | EN
MTOC. Een kenniscentrum.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

1. De informatie zoals weergegeven in deze website is bestemd als algemene informatie. De samenstelling en het actuele onderhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd, met name met betrekking tot de verstrekte informatie en getoonde visuals. Het Materiaal & Technologisch Onderzoeks Centrum (MTOC) kan desondanks niet garanderen dat de informatie compleet, up-to-date en geheel correct is. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door toepassing van de op deze website getoonde informatie.

2. Door de frequent wijzigende wetgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie en browsersoftware kunnen er vertragingen, verschillen of andere onvolkomenheden optreden in de op deze site weergegeven informatie. Daarom dienen op grond van deze informatie geen acties of besluiten worden genomen.

3. De websites van derden waarnaar in deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van MTOC gecontroleerd of onderhouden. MTOC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

4. De website van MTOC is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden gereproduceerd, digitaal worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door (foto)kopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van MTOC.

MTOC gebouw Kampstraat 86, 6163 HG Geleen | +31 (0)46 475 8084 | home | disclaimer